Effectieve Leiderschapstraining

Vaak hebben medewerkers behoefte aan leidinggevenden met coachende capaciteiten, die bestaande vaardigheden stimuleren, en het ontwikkelen van “skills” en andere kwaliteiten aanmoedige. Goede coaches stimuleren het leerproces van teamleden en medewerkers in plaats van louter to focusen op kennis overdrecht. Goede leidinggevenden verbeteren het leervermogen en de prestaties van medewerkers. In de volgende Expert Academy video geeft Jan Buermans een aantal goede tips rond coachend leidinggevenden:

Lang niet iedere leidinggevende is ook daadwerkelijk opgeleid in management. Daarnaast vraagt iedere onderneming, en ieder team, iets anders van een leidinggevende. Het is dan ook belangrijk dat de leidinggevende precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Een leidinggevende heeft belangrijke taken en deze dienen naar behoren te worden uitgevoerd om succesvol te zijn als leidinggevende. Een leiderschapstraining heeft een positief effect op het handelen van een leidinggevende, waardoor de resultaten van zijn of haar werk ook zichtbaar zullen verbeteren.

Omgaan met verantwoordelijkheden

Het gebeurt vaak binnen ondernemingen dat de beste medewerker van een afdeling of een team uiteindelijk wordt benoemd tot leidinggevende. Dit is dan ook vaak voor de hand liggender dan het aannemen van iemand die nog niet bekend is met het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Echter, een medewerker die ineens benoemd wordt tot leidinggevende onderschat de functie vaak, zeker in deze tijd die vraagt om een nieuwe kijk op hoe we omgaan met grondstoffen, duurzaamheid, en een verantwoord klimaat beleid. Nieuwe bedrijvewn moeten nieuwe markten bereiken en “Going Green” is dan een uitstekend idee.

Dit heeft te maken met het feit dat er ineens andere verantwoordelijkheden bestaan. Een leidinggevende moet onder meer taken delegeren, zorgen voor een goed functioneren van het team en iedere afzonderlijke medewerker, motiveren en stimuleren, de werksfeer hoog houden, gesprekken voeren en controles uitvoeren. Het goed leren omgaan met taken en veratwoordelijkheden is vaak cruciaal voor het al dan niet succesvol zijn van bedrijven. Brian Tracy heeft hierover een uitgesproken mening. Klik op de link om meer te leren.

Medewerkers begeleiden en aansturen

Het aansturen van medewerkers behoort tot de belangrijkste taken van een leidinggevende. Dit lijkt makkelijk, maar in de praktijk komt er toch nog heel wat bij kijken. Het is meer dan opdrachten uitdelen aan medewerkers. De medewerkers willen op de steun en hulp van een leidinggevende kunnen rekenen, ze willen niet het gevoel krijgen dat zij minder zijn dan de leidinggevende en ze willen al helemaal niet gecommandeerd worden.

Communicatieve vaardigheden zijn dan ook onmisbaar voor een leidinggevende. Tijdens een leiderschapstraining wordt dan ook grote aandacht besteed aan communicatie. Medewerkers moeten gemotiveerd en gestimuleerd worden om het maximale uit een werkdag te halen, en dit is een vak apart. Het is een vaardigheid die gelukkig heel goed te ontwikkelen is.

Tegenwoordig is het voeren van een verantwoord Social Media beleid essentieel en een goede leidingevende zal hier oog voor moeten hebben. Het is per slot van rekening een “leven of dood” issue voor veel bedrijven geworden. Stel dat u een nieuw bedrijf opent en u denkt dat u werkelijk al het mogelijke gedaan heeft om alles perfect te regelen. Nou, elke leidinggevende moet weten dat Online Reputatie Management essentieel is en dat als niet iedereen binnen het bedrijf zich bewust is van de cruciale rol deze media spelen, uw bedrijf het risico loopt niet te overleven. Uw leidingevende zal toch tenminste alle medewerkers hiervan moeten overuigen.

Waar gaat een leiderschapstraining over?

In het algemeen gaat een leiderschapstraining uiteraard over het ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. Echter, dit is een heel breed begrip. Er komen tijdens de leiderschapstraining meerdere aandachtspunten ruim aan bod, zoals onder meer de gesprekstechnieken, het opbouwen van gezag, het verdienen van wederzijds respect, de uit te voeren taken en te nemen verantwoordelijkheden, de luistervaardigheid, het omgaan met lastige personen en situaties, het motiveren en het beïnvloeden van gedrag op de werkvloer. Dit zijn nog slechts enkele delen van de leiderschapstraining in grote lijnen. De complete leiderschapstraining besteedt aandacht aan alle zaken die de kwaliteiten van het leiderschap verbeteren. Zie ook dit artikel over Crowdfunding, een fantastiche manier om uw bedrif te financieren zonder grote investeerders.

Controleren van emoties

Een heel belangrijke eigenschap die je als leidinggevende moet bezitten is het vermogen om emoties onder controle te houden. Als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie en het komt de communicatie zeker niet ten goede wanneer emoties een sterke rol spelen in gesprekken. We hebben allemaal wel die ene collega die dagelijks probeert het bloed onder de nagels vandaan te halen.

Als leidinggevende mag je dit niet toelaten, en dat betekent dat je sterk in de schoenen moet staan om met deze persoon om te gaan op een passende, respectvolle en juiste wijze. Communicatie is heel persoonlijk, maar een leidinggevende moet eigenlijk in staat zijn om de communicatie ook aan te passen op de gesprekspartner of de situatie. Als, bijvoorbeeld, een bedrijf tijd kan besparen door MySpeed te gebruiken om versneld instructievideos te bekijken, zal niet iedereen dit proces weten te apprecieren. Een goede leidinggevende zal dan toch alle neuzen in dezelfde richting moetn zien te krijgen. Voorwaar geen eenvoudige taak.

Op locatie of in-company

De leiderschapstraining kan worden gevolgd op een locatie buiten de onderneming. Dit is een uitstekende optie wanneer er slechts één of twee personen van een bedrijf deel zullen nemen aan de leiderschapstraining.

Echter, zijn er meerdere managers, chefs en leidinggevenden die een leiderschapstraining kunnen gebruiken? Dan is het ook een optie om de leiderschapstraining plaats te laten vinden in het bedrijf, ofwel in company. Wij bieden beide mogelijkheden aan. Uiteraard worden alle leiderschapstrainingen verzorgd door ervaren professionals.