Duurzaamheid en Merkwaarde

sustainabilityGedurende de afgelopen decennia was ‘duurzaamheid’ vooral een woord dat je kon vinden in management tijdschriften, zakelijke documenten en op milieuvriendelijke websites.

Maar nu, anno 2019, kunnen we met vertrouwen zeggen dat ‘duurzaamheid’ eigenlijk een beproefde methode is om Brand Value of Merkwaarde te genereren.

Veel business universiteiiten richten zich er op studenten te onderwijzen over duurzaamheid. Zo kunnen bijvoorbeeld studenten een duale MBA / MS graad verwerven in wereldwijd  duurzaam ondernemen, en kunnen zij cursussen volgen zoals “Sustainable Finance” en “Green Building”.

Ook kunnen zij stages lopen en hiermee hun MBA studie afsluiten zegt de redacteur van Bestgedclasses website.een online educatief platform waar Amerikanen die geen “High School” diploma hebben gratis cursussen krijgen die hun klaarstomen voor een vervangend en vergelijkbaar diplom zodat ze een universitaire studie kunne volgen.

Zelfs bij de goedkoopste MBA programma’s en online MBA programma’s waarvoor geen GMAT nodig is, kunnen studenten een Global MBA in wereldwijd duurzaam ondernemen halen omdat er een grote vraag op de arbeidsmarkt is. Top werkgevers zoals Boeing, Ford, en McKinsey & Co stimuleren hun medewerkers deze academische graad te behalen.

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijker rol in marketing en kan zorgen voor nieuwe bronnen van inkomsten, en veel innovatieve en duurzame producten zorgen tegenwoordig voor enorme verkopen. Vandaag de dag worden veel producten en diensten aangeboden rond het idee van duurzaamheid. Denk maar aan hybride en elektrische auto’s (Honda, Toyota) of aan wasmiddelen die uw wasgoed reinigen bij veel lagere temperaturen en dus zorgen voor besparing van veel energie (Ariel 300).

De voorkeuren en keuzes van klanten worden positief beïnvloed door duurzaamheid. Als een merk erin slaagt  geassocieerd of geïdentificeerd te worden met duurzaamheid, dan zal dat de uitstraling positief beinvloeden. Zo zullen tegenwoordig veel klanten eerder geneigd zijn een dergelelijk merk aan te schaffen (Body Shop en GE).

Duurzaamheid zorgt er ook voor dat de levensduur van een bedrijf wordt gewaarborgd. Bedrijven die hun bedrijf en producten aanpassen aan de behoeften en de realiteit van onze planeet, en die al hun processen, van supply chain tot grondstoffen en afvalverwijdering, daarop aanpassen, zullen daardoor enorm profiteren van hun streven naar duurzaamheid (Coca-Cola, Nokia), waardoor Brand Value gegenereerd wordt en de toekomst van de onderneming gegarandeerd wordt.